Noms Valencians
castellà

*Ireneu 

*Ireneu 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "pacífic, relatiu a la pau".

Ireneo