Hermògenes

Hermògenes(♂)

Orige i significat

Del grec, "naixcut d'Hermes".

Observacions

En la mitologia grega, Hermes és fill de Zeus i Maya, deu del comerç, dels lladres i l'eloqüència.

En castellà

Hermógenes