Noms Valencians
castellà

*Heribert 

*Heribert 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "eixèrcit" i "brillant, famós".

Heriberto