Germà

Germà(♂) i Germana(♀)

Orige i significat

Del llatí, confluïxen dos significats, "germà, germànic, de Germània" i "germà (grau de parentesc)".

Observacions

Per als primers cristians degué prendre el significat de "germà en la fe de Crist".

En castellà

Germán