Gaspar

Gaspar(♂)

Orige i significat

Del persa antic, "tesorer, el que administra o trau el tesor". També podria tindre relació en l'epítet d'una divinitat de l'antiga religió irània que es traduïx com "el resplandent".

Observacions

Nom popularisat pel cult popular als Reis Macs que venen d'orient a ofrenar i adorar a Jesús. Gaspar és el representant dels fills de Jafet, perses, indis i europeus, portador d'incens.

En castellà

Gaspar