Noms Valencians
castellà

*Fulbert 

*Fulbert 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "poble" i "brillant, ilustre".

Fulberto