Fratern

Fratern*(♂)

Orige i significat

Del llatí, "fratern".

Observacions

Per als primers cristians degué prendre el significat de "agermanats en la fe de Crist".

En castellà

Fraterno