Noms Valencians
castellà

*Fratern 

*Fratern 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "fratern".

Per als primers cristians degué prendre el significat de "agermanats en la fe de Crist".

Fraterno