Noms Valencians
castellà

Florinda  i Florindo 

Florinda  i Florindo 

Provablement del germànic, compost de "amo, senyor" i "escut".

Florinda