Ferran

Ferran(♂)

Orige i significat

Variant antiga i al mateix temps forma apocopada de Ferrando.

En castellà

Hernán