Noms Valencians
castellà

Ferran 

Ferran 

Variant antiga i al mateix temps forma apocopada de Ferrando.

Hernán