Federic

Federic(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Frederic.

En castellà