Noms Valencians
castellà

Federic 

Federic 

És una variant del nom Frederic.