Noms Valencians
castellà

Fe 

Fe 

Alusiu a una de les tres virtuts teologals.

Fe