Noms Valencians
castellà

Fabrici  i Fabrícia 

Fabrici  i Fabrícia 

D'orige incert, possiblement etrusc, encara que tradicionalment s'ha emparentat en el significat llatí de "artesà".

Fabricio