Eulàlia

Eulàlia(♀)
Variants: Eulària(♀)

Orige i significat

Del grec, "ben parlat, que parla be".

En castellà

Eulalia