Doménec

Doménec(♂) i Dominica(♀)

Orige i significat

Del llatí, "del Senyor", que per als primers cristians aludia al Senyor Deu.

En castellà

Domingo