Noms Valencians
castellà

Dolors 

Dolors 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu dels Dolors, alusiva als sèt dolors de la Mare de Deu.

Dolores