Noms Valencians
castellà

Dionís  i Dionísia 

Dionís  i Dionísia 

Donís

Del grec, "consagrat a Dionís".

En la mitologia grega, Dionís era el deu la naturalea, el vi i el deliri místic, originari de Tràcia.

El dia de Sant Dionís (9 d'octubre) coincidix en el Dia Nacional Valencià, que començà a celebrar-se en el sigle XIV, i es convertí en un acte molt festiu durant el sigle XV. En l'abolició dels furs per Felip V, i en ells la supressió d'eixos actes festius, naixqué una atra tradició que s'ha mantingut fins els nostres dies, la "mocaorà". Consistix en regalar uns dolços en forma de coets (piuletes i tronadors) i fruites i verdures a la parella (tradicionalment a la dòna), dins d'un mocador en les quatre puntes nugades juntes. Per açò, Sant Dionís és considerat tradicionalment el patró dels enamorats en Valéncia.

Dionisio