Diògenes

Diògenes(♂)

Orige i significat

Del grec, "naixcut de Zeus".

Observacions

Varis personages famosos de l'antiguetat portaren este nom, entre ells Diògenes el Cínic, filòsof grec del sigle IV a.C., màxim representant de l'escola cínica, conegut per haver vixcut dins d'una gerra.

En castellà

Diógenes