Noms Valencians
castellà

Davit 

Davit 

De l'hebreu, provablement signifique "amat", que s'interpreta en el sentit de "amat per Deu".

Nom de varis personages de la Bíblia.

David