Noms Valencians
castellà

Dalmau 

Dalmau 

Del llatí, gentilici de Dalmàcia, "dàlmata, natural de Dalmàcia", regió situada junt a la mar Adriàtica.

Dalmacio