Noms Valencians
castellà

Crispí  i Crispina 

Crispí  i Crispina 

Del llatí, "de monyo rull, rull".

Sant Crispí és el patró dels sabaters.

Crispín