Constança

Constança(♀)

Orige i significat

Procedent de la forma italiana de Constància.

En castellà

Constanza