Noms Valencians
castellà

Nicolau  i Nicolaua 

Nicolau  i Nicolaua 

Colau i Colaua

Del grec, "victòria del poble" o "victoriós en el poble".

El personage de Papà Noel està basat en Sant Nicolau de Bari, bisbe de Mira en el sigle IV, a qui la tradició li atribuïx el repartir joguets als chiquets en la vespra de Nadal.

Nicolás