Colaua

Colaua(♀)

Orige i significat

És una variant del nom Nicolau.

En castellà