Noms Valencians
castellà

Clarisa 

Clarisa 

Derivat de Clara.

En part divulgat per un personage femení dels romanços francesos medievals, i també en part per l'orde de les clarises, fundada per Santa Clara d'Asís.

Clarisa