Noms Valencians
castellà

*Cèlia 

*Cèlia 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, pot significar "cel", o podria ser una referència al tossal Celi, un dels sèt tossals de l'antiga Roma, al sur del capitoli.

Celia