Noms Valencians
castellà

Brici 

Brici 

Provablement cèltic i relacionat en el radical "altura, fortalea".

Bricio