Noms Valencians
castellà

Azaries 

Azaries 

De l'hebreu, "Deu ha ajudat".

Nom de varis personages de la Bíblia.

Azarías