Noms Valencians
castellà

Aristarc 

Aristarc 

Del grec, "el millor guia".

Aristarco