Anunciata

Anunciata(♀)

Orige i significat

Alusiu a la festa catòlica de l'Anunciació de la Mare de Deu, en la que l'arcàngel Sant Gabriel li porta a la Mare de Deu l'anunci del misteri de l'Encarnació.

En castellà

Anunciata