Noms Valencians
castellà

Anunciata 

Anunciata 

Alusiu a la festa catòlica de l'Anunciació de la Mare de Deu, en la que l'arcàngel Sant Gabriel li porta a la Mare de Deu l'anunci del misteri de l'Encarnació.

Anunciata