Amor

Amor(♀)

Orige i significat

Del llatí, "amor".

Observacions

Era també el sobrenom del deu Cupit, equivalent al deu grec Eros. Originalment era un nom masculí i femení encara que hui s'utilise només com a nom femení.

En castellà

Amor