Noms Valencians
castellà

Amàlia 

Amàlia 

Forma hipocorística d'algun dels numerosos noms germànics, de radical incert, podria derivar de "llabor, treball".

Amalia