Amàlia

Amàlia(♀)

Orige i significat

Forma hipocorística d'algun dels numerosos noms germànics, de radical incert, podria derivar de "llabor, treball".

En castellà

Amalia