Altea

Altea(♀)

Orige i significat

Del grec, provablement derivat de "sanar, curar-se".

Observacions

En la mitologia grega, nom de la mare de Meleagre i Deyanira, l'esposa d'Heracles.

Homònim d'una coneguda població costera valenciana. El topònim és d'orige incert, provablement no estiga relacionat en el nom de batisme, pero segurament influí en la seua divulgació.

També homònim de la veu "altea" que significa "altura, elevació" i és també una forma de tractament especial a la realea i noblea.

En castellà

Altea