Noms Valencians
castellà

Alici 

Alici 

D'orige incert, podria ser un derivat d'Àllia, nom d'un riu del país dels abins, o podria ser un derivat del llatí en significat de "atraure, seduir".

Alicio