Noms Valencians
castellà

*Aldebert  i *Aldeberta 

*Aldebert  i *Aldeberta 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "noble" i "brillant, ilustre".

Aldeberto