Noms Valencians
castellà

Àngel  i Àngela 

Àngel  i Àngela 

Del grec, "mensager".

Alusiu als mensagers de Deu que ajuden i guien als hòmens.

Ángel