Noms Valencians
castellà

Zoraida 

Zoraida 

D'orige incert, provablement de l'àrap, derivat de radical que significa "abundar".

Nom musulmà de la patrona d'Alzira abans de ser convertida al cristianisme i rebatejada Gràcia pel seu germà Bernat d'Alzira. Martirisada junt en els seus germans quan fugien de Carlet cap a Alzira l'any 1180.

Zoraida