Noms Valencians
castellà

*Zoel 

*Zoel 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Variant de Zoile.

Zoelo