Zita

Zita(♀)

Orige i significat

Del toscà, "chicona jove, fadrina".

En castellà

Zita