Noms Valencians
castellà

*Zenobi  i Zenòbia 

*Zenobi  i Zenòbia 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "vida de Zeus", podria interpretar-se com "Zeus dona la vida".

Zenobio