Vito

Vito(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Vit.

En castellà