Visitació

Visitació(♀)

Orige i significat

Alusiu a la festa catòlica de la Visitació de Maria.

En castellà

Visitación