Noms Valencians
castellà

Visitació 

Visitació 

Alusiu a la festa catòlica de la Visitació de Maria.

Visitación