Noms Valencians
castellà

*Victori  i Victòria 

*Victori  i Victòria 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Derivat de Víctor.

Victorio