Noms Valencians
castellà

*Vicent  i *Vicenta 

*Vicent  i *Vicenta 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Cento, Vicentico, Centa i Vicentica

Del llatí, "vencedor".

Sant Vicent Ferrer, dominicà valencià que predicà per tota Europa, i patró de Valéncia. Festa el 5 d'abril i dilluns de la segona semana de Pasqua. El cult i el prestigi de Sant Vicent Ferrer el feren famós en Europa.

Sant Vicent Màrtir, naixcut en Huesca, patró de Valéncia Ciutat (festa el 22 de giner).

Este nom és un dels més populars i apreciats entre els valencians degut a la gran popularitat del seu patró, Sant Vicent Ferrer, dins i fòra de Valéncia.

Vicente