Ventura

Ventura(♀)

Orige i significat

Hipocorístic de Bonaventura.

En castellà

Ventura