Urraca

Urraca(♀)

Orige i significat

Desconegut.

En castellà

Urraca