Urbà

Urbà(♂)

Orige i significat

De llatí, "urbà, de la ciutat."

Observacions

Originalment fea referència al lloc de residència o de procedència de la persona.

En castellà

Urbano