Noms Valencians
castellà

Urbà 

Urbà 

De llatí, "urbà, de la ciutat."

Originalment fea referència al lloc de residència o de procedència de la persona.

Urbano