Uiso

Uiso(♂)

Orige i significat

És una variant del nom Lluís.

En castellà