Noms Valencians
castellà

Uiso 

Uiso 

És un hipocorístic del nom Lluís.