Noms Valencians
castellà

Lluís  i Lluïsa 

Lluís  i Lluïsa 

Uiso i Uisa

Variant procedent del francés antic del nom germànic Clodoveu.

Díhuit reis de França dugueren este nom, un d'ells, Lluís IX, canonisat en el sigle XIII, lo que contribuí a la seua popularisació.

Entre els sants que el popularisaren ací tenim a Sant Lluís Beltran (1526-1581), dominic valencià, apòstol de Colòmbia i Mèxic.

Luis