Noms Valencians
castellà

Trinitat 

Trinitat 

Nom místic cristià alusiu al concepte teològic de la Santíssima Trinitat.

Trinidad