Trinitat

Trinitat(♀)

Orige i significat

Nom místic cristià alusiu al concepte teològic de la Santíssima Trinitat.

En castellà

Trinidad