Noms Valencians
castellà

Torquat 

Torquat 

Del llatí, "adornat en un collar".

Pareix ser que el primer que dugué este nom el mereixqué despuix de matar en combat a un temible guerrer gal a qui li llevà un collar d'or per a posar-se'l com a trofeu.

Torcuato