Tona

Tona*(♀)

Orige i significat

És una variant del nom Antoni.

En castellà